Kết quả các môn thi đấu tại Hội thao ngành Cấp thoát nước Miền Nam mở rộng năm 2014 tại Đồng Nai

Thứ năm - 20/03/2014 23:21

Kết quả các môn thi đấu tại Hội thao ngành Cấp thoát nước Miền Nam mở rộng năm 2014 tại Đồng Nai

CHI HỘI CẤP NƯỚC MIỀN NAM
BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   Đồng Nai, ngày 08 tháng 03 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Kết quả các môn thi đấu tại Hội thao ngành Cấp thoát nước Miền Nam
mở rộng năm 2014 tại Đồng Nai

 
Căn cứ Điều lệ Hội thao Ngành Cấp thoát nước Miền Nam mở rộng năm 2014 tại Đồng Nai của Chi hội Cấp nước Miền Nam. Ban tổ chức thông báo kết quả thi đấu các bộ môn như sau:

I. MÔN BÓNG ĐÁ:


 
Đơn vị Thứ Hạng Điểm
Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhất 36 điểm
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Hạng Nhì 24 điểm
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 18 điểm
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước Hạng Ba 18 điểm
 
 
Giải cá nhân:

1. Thủ môn Xuất sắc nhất: Nguyễn Mạnh Tiến (số 22) Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai.

2. Vua Phá lưới: Nguyễn Hồng Long (số 2) Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với 12 bàn thắng.

3. Cầu thủ xuất sắc nhất: Bùi Lê Kim Long (số 6) Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

 
 II. MÔN BÓNG CHUYỀN:
 
Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhất 36 điểm
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhì 24 điểm
Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Hạng Ba 18 điểm
 

IV. MÔN QUẦN VỢT:
A. Đôi nam dành cho lãnh đạo:

 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Nguyễn Tùng Nguyên Cty TNHH MTV Cấp nước Cần Thơ Hạng Nhất  
09 điểm

 
Lâm Văn Sáu
Nguyễn Giang Thanh Cty TNHH MTV Cấp nước Cần Thơ Hạng Nhì 06 điểm
Lê Hiền Nhân
Phan Văn Phùng Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Bá Dã Tưởng
Ngô Hồng Khanh Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn
Tiền Giang
Hạng Ba 03 điểm
Trần Văn Hiếu
 

B. Nhóm 1: Từ 18 đến 40 tuổi ( sinh năm 1996 – 1974):
1. Đơn nam: 
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Huỳnh Minh Long Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Nhất 09 điểm
Phan Thanh Hòa Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Nhì 06 điểm
Trần Thanh Tiến Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Bảo Đăng Khoa Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Ba 03 điểm

2. Đôi nam:

Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Lã Xuân Hậu KM10 - Công ty nước sạch Hà Nội
 
Hạng Nhất 09 điểm
 
Nguyễn Xuân Hiếu
Huỳnh Minh Long Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Nhì 06 điểm
Phan Thanh Hòa
Ngô Văn Sô Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Hạng Ba 03 điểm
Vũ Tuấn Phong
Huỳnh Trung Tín Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn
Tiền Giang
Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Thanh Tùng
 
B. Nhóm 2: Từ 40 tuổi trở lên (sinh năm 1973 trở về trước)
1. Đơn nam:

 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Dương Văn Nam KM6 - Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa Hạng Nhất 09 điểm
Nguyễn Hữu Phú Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Nhì 06 điểm
Trịnh Kiện Toàn Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Ba 03 điểm
Trần Đức Hoàng Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
 
2. Đôi nam:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Trịnh Kiện Toàn Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Nhất 09 điểm
 
Nguyễn Hữu Phú
Lê Cao Nguyên Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Bá Dã Tưởng
Đặng Tuấn Chiến Cty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Quốc Thăng
Nguyễn Minh Tài Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
Đinh Văn Tuyền
 
3. Đôi Nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Nguyễn Thị Hương Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhất 09 điểm
 
Đặng Như Quỳnh
Hứa Mỹ Loan Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn
Tiền Giang
Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Ngọc Quyên
Phạm Thị Hồng Nhung Tổng C.Ty Cấp nước
 Sài Gòn
Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Thị Hồng Nguyên
 
4. Đôi nam nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Phạm Quốc Trí Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn
Tiền Giang
Hạng Nhất 09 điểm
 
Hứa Mỹ Loan
Huỳnh Ngọc Trung Cty TNHH MTV Cấp nước Nông Thôn
Tiền Giang
Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Ngọc Quyên
Huỳnh Ngọc Nguyên Tổng C.Ty cấp nước
 Sài Gòn
Hạng Ba 03 điểm
Phạm Thị Hồng Nhung
Nguyễn Văn Hoàng Khắc Nguyên Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Thị Hương
 

V. MÔN CẦU LÔNG
A. Nhóm 1: Từ 18 đến 40 tuổi ( sinh năm 1996 – 1974)

1. Đơn nam:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Lý Bửu Sơn Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhất 09 điểm
Nguyễn Trung Bích Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Tấn Long Cty CP Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Ba 03 điểm
Mai Văn Huy Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Ba 03 điểm
 
2. Đơn nữ:

 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Nguyễn Thị Hồng Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhất 09 điểm
Nguyễn Thị Kiêm Liên Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhì 06 điểm
Lâm Ngọc Phụng Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
Phạm Thị Như Hạ Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa Hạng Ba 03 điểm
 
3. Đôi nam:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Lý Bửu Sơn Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhất 09 điểm
 
Lâm Quang Tùng
Nguyễn Mạnh Tấn Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Hữu Lộc
Lý Bửu Nghĩa Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Ba 03 điểm
Mai Văn Huy
Lê Đình Phan Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang Hạng Ba 03 điểm
Lê Văn Tài
 
4. Đôi nữ:

 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Nguyễn Thị Kim Liên Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhất 09 điểm
 
Nguyễn Thị Hồng
Bùi Thị Thu Huyền Công ty nước sạch Hà Nội Hạng Nhì 06 điểm
Cung Thủy Lan
Bùi Mai Hoàng Yến Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Ba 03 điểm
Lý Trần Ngọc Bích
Hà Thị Dung Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Ngọc Ánh
 
5. Đôi nam nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Nguyễn Mạnh Tấn Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhất 09 điểm
 
Lâm Ngọc Phụng
Lâm Quang Tùng Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhì 06 điểm
Lý Trần Ngọc Bích
Hà Ngọc Phi Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa Hạng Ba 03 điểm
Dương Thị Xuân Trang
Nguyễn Trung Bích Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Ngọc Ánh
 
B. Nhóm 2: Từ 40 tuổi trở lên ( sinh năm 1973 trở về trước)

1. Đơn nam:

 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Nguyễn Hoàng Tuấn Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhất 09 điểm
Hồ Sỹ Tân Cty CP Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Nhì 06 điểm
Hồ Đông Phong Cty Cấp thoát nước Lâm Đồng Hạng Ba 03 điểm
Đặng Hùng Sơn Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa Hạng Ba 03 điểm
 
2. Đơn nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Phạm Thị Thu Hà Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhất 09 điểm
Trần Thị Ngọc Như Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Thị Hoa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Hà Thị Thu Huyền Cty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk Hạng Ba 03 điểm
 
3. Đôi nam:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Trần Ngọc Châu Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang Hạng Nhất 09 điểm
 
Nguyễn Văn Hai
Nguyễn Thành Phúc Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Hoàng Tuấn
Lê Văn Thạnh Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Ba 03 điểm
Trần Hữu Tâm
Đặng Văn Hợi Trường Đại học Xây dựng Miền Tây Hạng Ba 03 điểm
Phạm Hồng Thái

 4. Đôi nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Trần Thị ngọc Như Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhất 09 điểm
 
Đinh Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Hoa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhì 06 điểm
Nguyễn Thu Oanh
Lê Hồ Hồng Phượng Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước Hạng Ba 03 điểm
Đặng Thị Hiền
 
5. Đôi nam nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Trần Hữu Lâm Tổng Cty Cấp nước
Sài Gòn TNHH MTV
Hạng Nhất 09 điểm
 
Trần Thị Thu Hà
Trần Ngọc Châu Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang Hạng Nhì 06 điểm
Trần Thị Hoài Duyên
Ngô Đức Thanh Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Hoàng Quốc Hưng Cty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp Hạng Ba 03 điểm
Đặng Thị Kiều Nga
 

V. MÔN BÓNG BÀN:
A. Nhóm 1: Từ 18 đến 40 tuổi (sinh năm 1996 – 1974)

1. Đơn nam:

 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Trần Ngọc Minh Công ty nước sạch Hà Nội Hạng Nhất 09 điểm
Huỳnh Minh Trí Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhì 06 điểm
Lê Quang Cảnh Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Thanh Đông Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
 
2. Đơn nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Liêu Tú Mỹ Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Nhất 09 điểm
Nguyễn Thị Lý Bá Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhì 06 điểm
Võ Thị Ngọc Trang Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Trí Hà Thanh Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Ba 03 điểm
 
 
3. Đôi nam:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Đào Văn Thơ Công ty nước sạch Hà Nội Hạng Nhất 09 điểm
 
Trần Ngọc Minh
Lê Duy Hòa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng Hạng Nhì 06 điểm
Trần Phước Khoa
Nghiên Thiện Chức C.Ty CP cấp nước
Bà Rịa – Vũng Tàu
Hạng Ba 03 điểm
Chung Hà Giang
Nguyễn Đức Định Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai
 
Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Mạnh Hùng
 
4. Đôi nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Cao Ái Ngọc Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhất 09 điểm
 
Nguyễn Thị Lý Bá
Trương Mộng Đoàn Như Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Nhì 06 điểm
Liêu Tú Mỹ
Dương Xuân Hương Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Mai Ngọc Thu
Lê Ngọc Phương Trang Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Ba 03 điểm
Hoàng Thị Nga
 
5. Đôi nam nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Nghiêm Thiện Chức C.Ty CP cấp nước
Bà Rịa – Vũng Tàu

 
Hạng Nhất 09 điểm
 
Vũ Thị Thùy Liên
Lê Trung Thành Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Nhì 06 điểm
Trương Mộng Đoàn Như
Nguyễn Quốc Vưỡng Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
Võ Thị Ngọc Trang
 
 
B. Nhóm 2: Từ 40 tuổi trở lên (sinh năm 1973 trở về trước)
1. Đơn nam:

 
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Vũ Minh Quang Công ty nước sạch Hà Nội Hạng Nhất 09 điểm
Phạm Nguyễn Côn Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhì 06 điểm
Phạm Văn Mạnh Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Thành Cty Cấp thoát nước
Lâm Đồng
Hạng Ba 03 điểm
 
2. Đơn nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Phan Trọng Thủy Tiên Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhất 09 điểm
Phạm Ngọc Hương Nguyên Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Nhì 06 điểm
Dương Xuân Hương Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Hoàng Thị Nga Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Ba 03 điểm
 
3. Đôi nam:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Trần Anh Phương Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Nhất 09 điểm
 
Trần Xuân Lâm
Lâm Việt Hùng Cty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu Hạng Nhì 06 điểm
Ngô Tấn Đạt
Trần Xuân Lộc Cty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Hạng Ba 03 điểm
Ngô Viết Hùng
Nguyễn Thành Cty Cấp thoát nước   Lâm Đồng
 
Hạng Ba 03 điểm
Đỗ Đức Đạo
 
4. Đôi nam nữ:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Phạm Nguyễn Côn Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Nhất 09 điểm
 
Phan Trọng Thủy Tiên
Nguyễn Tiến Lạng C.Ty CP cấp nước
Bà Rịa – Vũng Tàu
Hạng Nhì 06 điểm
Phạm Ngọc Hương Nguyên
Phạm Văn Mạnh Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Mai Ngọc Thu
Trần Xuân Lâm Tổng C.Ty cấp nước
Sài Gòn
Hạng Ba 03 điểm
Lê Ngọc Phương Trang
 
VI. MÔN CỜ TƯỚNG:
1. Giải cá nhân:

 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Phạm Thanh Vũ Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhất 09 điểm
Lê Hoàng Minh Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh Hạng Nhì 06 điểm
Trần Quang Thái Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Ba 03 điểm
Nguyễn Hữu Tấn Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 03 điểm
 
2. Giải đồng đội:
 
Họ và Tên Đơn Vị Thứ Hạng Điểm
Phạm Thanh Vũ
Trần Quang Thái
Vũ Hồng Thanh
Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai Hạng Nhất 12 điểm
Lê Hoàng Minh
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Thư
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh Hạng Nhì 09 điểm
Nguyễn Hữu Tấn
Quách Mộng Đỗ Văn
Nguyễn Văn Tân
Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Hạng Ba 06 điểm
Lê Thanh Mùi
Nguyễn Văn Thắng
Lê Thanh Lợi
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước
Trà Vinh
Hạng Ba 06 điểm
 
Căn cứ Điều lệ Hội thao, bảng tổng điểm, bộ phận chuyên môn xếp hạng toàn đoàn các đơn vị tham gia hội thao như sau:
- Hạng nhất toàn đoàn: Tổng C.Ty cấp nước Sài Gòn 186 điểm.
- Hạng hai toàn đoàn: Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 156 điểm.
- Hạng ba toàn đoàn: Cty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương 132 điểm.
- Đơn vị đoạt Giải Phong Cách: Cty TNHH MTV Cấp nước Cần Thơ.
Trên đây là Tổng hợp kết quả Hội thao ngành Cấp thoát nước Miền Nam mở rộng lần thứ XIV năm 2014 tại Đồng Nai.
 
 
Nơi nhận:
- BCH Chi hội CNMN;
- Các đơn vị tham gia HT;
- BTC Hội thao;
- Lưu Tiểu ban Chuyên môn;
LTĐ/HT2014/TH
BAN TỔ CHỨC
 

 
 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

App chăm sóc khách hàng Bawaco
Thăm dò ý kiến

Trong các hình thức thanh toán tiền nước, Quí khách hàng chọn hình thức thanh toán nào?

Thống kê
  • Đang truy cập106
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay47,345
  • Tháng hiện tại699,397
  • Tổng lượt truy cập56,526,750
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây