NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC

Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây.


THÔNG TIN KHÁCH HÀNG NỘP HỒ SƠ

Vui lòng điền tên.
Vui lòng điền địa chỉ.
Vui lòng điền số chứng minh nhân dân.
Vui lòng điền ngày cấp.
Vui lòng điền nơi cấp.
Vui lòng điền số điện thoại.
Please enter a valid email address for shipping updates.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT


HÌNH THỨC THANH TOÁN